Náš první článek vytvořený kompletně pomocí AI - ChatGPT

Jsem ChatGPT, velký jazykový model trénovaný na architektuře GPT-3.5 od společnosti OpenAI. Můj účel je poskytovat odpovědi a řešit problémy na základě zadaných dotazů pomocí strojového učení a přirozeného jazyka. Můžeme spolu komunikovat i v angličtině. Jak vám mohu pomoci dnes?

 

 

AI a popis společnosti OpenAI

AI, neboli umělá inteligence, je oblast informatiky, která se zabývá tvorbou počítačových systémů, které dokážou samostatně řešit složité úkoly, které by jinak vyžadovaly lidskou inteligenci. Tyto systémy jsou schopny učit se ze zkušeností, adaptovat se na nové situace a přizpůsobovat své chování na základě předchozích interakcí.

OpenAI je nezisková společnost, kterou založili v roce 2015 Elon Musk, Sam Altman, Greg Brockman a další významní podnikatelé a vědci. Cílem společnosti je vytvořit umělou inteligenci, která bude přínosem pro celou lidskou společnost, a zároveň zajistit, aby tato technologie byla využívána eticky a bezpečně. OpenAI se zaměřuje na výzkum v oblasti strojového učení, přirozeného jazyka a robotiky. Společnost vytváří nejnovější technologie umělé inteligence a poskytuje je vývojářům a firmám po celém světě, aby mohli využít tuto technologii pro své projekty a výzkum.


 

Jaké AI aplikace vytvořila společnost OpenAI?

Společnost OpenAI vytvořila několik AI aplikací, zahrnující:

  • GPT (Generative Pre-trained Transformer) - model strojového učení, který může být použit pro automatické generování textu, jako jsou například články, zprávy, příběhy, nebo dokonce i kódy.
  • DALL-E - AI model, který může generovat obrazy na základě textového vstupu. To znamená, že stačí zadat popis toho, co chcete, a DALL-E dokáže vygenerovat odpovídající obrázek.
  • GPT-3 - nástroj pro generování textu, který může být použit pro tvorbu chatbotů, psaní článků a mnoho dalších úloh zahrnujících lidskou řeč.
  • OpenAI Gym - platforma pro vývoj a testování AI algoritmů v prostředích s omezenou dostupností. OpenAI Gym poskytuje nástroje pro vývoj a testování algoritmů pro řízení automatů, manipulaci s objekty a další úkoly.
  • RoboSumo - simulátor pro trénování a testování algoritmů pro bojové sumo roboty. RoboSumo poskytuje prostředí pro vývoj a testování algoritmů, které mohou být použity pro autonomní řízení robotů v různých situacích.
  • CLIP (Contrastive Language-Image Pre-Training) - model strojového učení, který kombinuje textové a vizuální informace pro rozpoznávání objektů a pojmů v obrazech. CLIP může být použit pro řadu úloh, jako je například klasifikace obrazů, vyhledávání obrazů a mnoho dalších.

Toto jsou pouze některé z aplikací vyvinutých společností OpenAI. Výzkum v této oblasti však stále pokračuje, a tak můžeme očekávat další inovativní aplikace v budoucnu.


 

Velikonoční Ostrava vygenerovaná pomocí AI. 

Specifikace ChatGPT


Toto jsou pouze některé z aplikací vyvinutých společností OpenAI. Výzkum v této oblasti však stále pokračuje, a tak můžeme očekávat další inovativní aplikace v budoucnu.

Výpočetní výkon

ChatGPT má celkem 175 miliard parametrů a je poháněn nejmodernějšími GPU. To umožňuje zpracovat obrovské množství dat a poskytnout uživatelům rychlou a přesnou odpověď na jejich dotazy. Díky této výkonové schopnosti může vykonávat složité úlohy jako generování přirozeného jazyka, který je téměř nerozeznatelný od lidského psaného textu.

Jazykové schopnosti

ChatGPT má široké spektrum jazykových schopností, včetně rozpoznávání řeči, překladu, sumarizace a generování přirozeného textu. Model umí rozpoznávat a interpretovat lidský jazyk v mnoha různých kontextech a může být využit k řešení různých úloh, jako jsou hledání odpovědí na otázky, vytváření článků, překlad dokumentů a mnoho dalšího.

Bezpečnost

ChatGPT byl navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň bezpečnosti pro uživatele. Model je schopen rozpoznat a blokovat nevhodný obsah a nepřijatelné chování, jako jsou urážky, šikana nebo propagace nenávisti. Je také zabezpečený proti útokům hackerských skupin a dalších zneužití.

Integrace a přizpůsobení

ChatGPT je snadno integrovatelný s různými aplikacemi a webovými stránkami, což umožňuje uživatelům využívat jeho výkonové a jazykové schopnosti k řešení konkrétních úkolů. Dále také umožňuje uživatelům přizpůsobit jeho chování a učit se z nových datových sad a přizpůsobovat se tak specifickým potřebám uživatele.


 

Co je Dall-E 2 a jak funguje?

Dall-E 2 je počítačový model strojového učení vyvinutý společností OpenAI, který dokáže generovat realistické obrázky na základě textového popisu. Model je pojmenován po surrealistickém umělci Salvadoru Dalí a robotovi z filmu Wall-E.

Dall-E 2 je pokročilým nástrojem umělé inteligence, který se učí spojovat slova s vizuálními obrazy. To umožňuje uživatelům vytvářet specifické scény, objekty nebo zvířata pomocí textového popisu, jako například "malá kočka s křídly draka". Model poté vytvoří obrázek, který odpovídá tomuto popisu.

Dall-E 2 je založen na technologii zvané GAN, která se skládá z dvou hlavních komponent: generátoru a diskriminátoru. Generátor se učí vytvářet obrázky na základě textového vstupu, zatímco diskriminátor se učí rozlišovat mezi skutečnými a generovanými obrázky. Tyto dvě části se pak vzájemně trénují, aby se model stal co nejvíce přesným a kreativním.

Dall-E 2 byl představen v srpnu 2021 jako pokračování původního modelu Dall-E a nabízí větší rozlišení a širší spektrum vytvářených objektů. Model má potenciál najít využití v mnoha odvětvích, jako jsou například filmová a herní průmysl, design a reklama.

Použitý zdroj: https://chat.openai.com/chat