Bull market, Bear market

Ať už se pohybujete ve světě ekonomiky, akcií či kryptoměn, tak jste se s největší pravděpodobností už setkali s mnoha cizími slovy, které do těchto sektorů neodmyslitelně patří, avšak ne všechny z nich jsou mezi širší veřejností známé. Existují však dvě investiční fráze, které by měly být známější: býčí (bull market) a medvědí trhy (bear market). I když se oba používají k popisu toho, jak si trhy vedou, jsou to úplně jiná zvířata, pokud jde o dopad, který mohou mít na vaše portfolio a investiční rozhodnutí, která činíte.
 

 

Co je to býčí trh?

Finanční trhy s akciemi, dluhopisy a komoditami jsou výrazně ovlivněny spotřebitelskou důvěrou. A na býčích trzích, ke kterým dochází, když ceny investic dlouhodobě rostou, důvěra stoupá. Poháněni prosperujícími ekonomikami a nízkou nezaměstnaností, které obvykle býčí trhy doprovázejí, investoři touží nakupovat nebo držet cenné papíry, čímž vytvářejí trh kupujícího.

V průběhu historie měli býci na amerických trzích několik velkých úspěchů, počínaje boomem po druhé světové válce, který překonal vrchol trhu před Velkou depresí. Od té doby trh zažil řadu býčích trhů, včetně toho nejdelšího z let 2009 až 2019, který byl v patách kolapsu na americkém trhu s bydlením.

Ale jak historie ukázala, býci neběhají věčně.

Co je medvědí trh?

Zatímco býčí trhy jsou poháněny optimismem, medvědí trhy – ke kterým dochází, když ceny akcií klesnou o 20 % nebo více po delší dobu – jsou pravým opakem. Býci jsou obecně poháněni ekonomickou silou, zatímco medvědí trhy se často vyskytují v obdobích ekonomického zpomalení a vyšší nezaměstnanosti. Namísto nakupování na trhu chtějí investoři prodávat a často utíkají do bezpečí hotovosti nebo cenných papírů s pevným výnosem. Výsledkem je trh prodávajícího. Medvědí trhy mohou trvat několik týdnů až několik let. Prvním a nejznámějším medvědím trhem byla Velká hospodářská krize. Dot com bublina v roce 2000 a krize bydlení v letech 2007–2008 jsou dalšími příklady.

Medvědí versus býčí trh? Někdy to není ani jedno ani druhé

Jak každý zkušený investor ví, trhy jsou neustále v pohybu – a mnohokrát to není kvůli medvědím nebo býčím trhům. Malé zisky a ztráty se často vzájemně kompenzují, což vede k vyrovnání trhů. Kromě toho mohou trhy zaznamenat významnější změny v důsledku krátkodobých trendů nebo korekcí trhu, které mohou způsobit pohyby směrem dolů. Býčí a medvědí trhy probíhají dlouhodobě; postupem času zvítězili býci a akciový trh vykázal pozitivní výsledky.

Investování na býčích a medvědích trzích

Protože mezi býčími a medvědími trhy existuje mnoho rozdílů, způsob, jakým činíte investiční rozhodnutí, se velmi liší. Vyšší alokace akcií je optimální na býčím trhu, kde je větší potenciál pro vyšší výnosy. Jedním ze způsobů, jak vydělat na rostoucích cenách býčího trhu, je nakoupit akcie brzy a prodat je dříve, než dosáhnou svého vrcholu. Na medvědím trhu, kde existuje větší potenciál ztráty, by se investování do akcií mělo provádět s velkou opatrností, protože pravděpodobně utrpíte ztrátu – alespoň zpočátku. V rámci přípravy na medvědí trh může být moudré nasměrovat své peníze do cenných papírů s pevným výnosem. Dalším způsobem, jak se připravit na býčí a medvědí trhy, je finanční plánování. Vytvoření zdravého plánu s finančním poradcem vám pomůže vyhnout se jedné z největších pastí, do kterých investoři spadají: dělat finanční rozhodnutí na základě emocí. Například na býčích trzích můžete mít zkreslení aktuálnosti, že trh bude nadále růst, a proto budete ochotni podstoupit více rizika, než je rozumné. Naproti tomu na klesajícím trhu můžete jednat na základě strachu a činit unáhlená rozhodnutí, například opustit trh.

Investice pro dlouhodobý úspěch

I když je důležité porozumět směřování trhů, je mimořádně obtížné předvídat, kdy dojde k přechodu z býčího na medvědí trh. V průběhu času se nejlepší strategií pro řízení změn na trhu stala dlouhodobá strategická alokace aktiv. Spolupráce s finančním poradcem na vytvoření diverzifikovaného investičního portfolia vám může pomoci překonat náročné trhy, vyhnout se téměř nemožnému úkolu načasování trhu a činit racionální – nikoli emocionální – investiční rozhodnutí.

Sečteno a podtrženo

Zatímco akciový trh zažil trvalá období růstu (býčí trhy) a poklesu (medvědi), spolu s výkyvy a korekcemi trhu, historicky si vedl dobře. Ale jak možná víte, minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Pochopení směru, kterým se trh ubírá, a pečlivě sestavený dlouhodobý plán a diverzifikované portfolio vám může pomoci zvládnout odlivy a toky trhu a dosáhnout trvalého úspěchu.

Použité zdroje:

https://www.citizensbank.com/learning/bull-market-vs-bear-market.aspx

https://time.com/nextadvisor/investing/bull-bear-markets-explained/